Click or drag to resize

RecroGrid Class

RecroGrid base class.
Inheritance Hierarchy

Namespace:  Recrovit.RecroGridFramework
Assembly:  Recrovit.RecroGrid (in Recrovit.RecroGrid.dll) Version: 1.7.3
Syntax
C#
public abstract class RecroGrid

The RecroGrid type exposes the following members.

Constructors
  NameDescription
Protected methodRecroGrid
Initializes a new instance of the RecroGrid class.
Top
Properties
  NameDescription
Public propertyClientColumns
A kliens számára elérhető oszlopokat és azok definícióját tartalmazza.
Public propertyClientGridId
Visszaadja a RecroGrid kliensoldali azonosítóját.
Public propertyCreateScript
Script a RecroGrid kliensoldali létrehozásához.
Public propertyCssClass
Gets or sets the CSS class.
Public propertyDataColumns
A kiküldött adatok meghatározása ClientName azonosítóval
Public propertyFEPType
Gets the type of the FEP.
Protected propertyFixFilter
Szerveroldalon futásidőben definiált szűrők.
Protected propertyGridEntity
Az aktuális RecroGrid entitás beállításai.
Protected propertyGridState
Az aktuális RecroGrid leírója.
Protected propertyIsFEPQueue
Gets a value indicating whether this instance is FEP Queue.
Public propertyItemsPerPage
Gets or sets the maximum of items per page.
Protected propertyParentKey
A RecroGrid elemeinek parent kulcsa, ami automatikusan szűrés feltétel, új felvitelnél pedig kitöltésre kerül.
Public propertyQueryPage
Gets or sets the query page.
Public propertyQuerySkip
Gets or sets the query skip.
Protected propertyRecroGridContext
Gets or sets the RecroGrid context.
Public propertyStatic memberRecroGridScriptReferences Obsolete.
A RecroGrid használatához szükséges script referenciák.
Public propertyStatic memberRecroGridStylesheetsReferences
A RecroGrid használatához szükséges stílus referenciák.
Protected propertyRGDataContext
Az aktuális RecroGrid alapértelmezett ObjectContext-je.
Public propertyRGO_ControlState
A RecroGrid egyedi státusza tárolható. A paraméter minden művelet során utazik a kliens és szerver között.
Public propertyRGO_CRUD
Gets or sets the CRUD.
Public propertyRGO_InitParams
A RecroGrid egyedi inicializálásához megadható paraméter. A frissítés esetén a paraméter kliensoldalról is visszajön.
Public propertyRGO_RecroSec
A RecroGrid-hez tartozó RGO_RecroSec opciós beállítás.
Protected propertyRGOptions
Szótár az opciós beállítások részére.
Protected propertyRGProperties
Az aktuális RecroGrid oszlopai.
Protected propertyRGProperties4Filter
A szűrésben elérhető oszlopok.
Protected propertyRGProperties4Form
A Form nézetben elérhető oszlopok.
Protected propertyRGProperties4Rec
Az elérhető oszlopok XML rekord készítéshez.
Protected propertySelectedColumns
A lekérdezésben szereplő oszlopok felsorolása.
Protected propertySessionLanguage
Gets the session language.
Public propertySkeleton
A RecroGrid HTML kimenete.
Public propertyStylesheetsReferences
Stíluslapok az RGO_StyleSheetURLs opciós paraméterből.
Public propertyTitle
Gets the title.
Protected propertyUserFilter
Felületen beállított felhasználói szűrő.
Top
Methods
  NameDescription
Protected methodAddPropertyXML
Form nézet template és az XML rekord egy elemének előállítása.
Protected methodAddScriptURL
Script resource URL hozzáadása az RGO_ScriptURLs opciós paraméterhez.
Protected methodAddStylesheetURL
Stylesheet resource URL hozzáadása az RGO_StyleSheetURLs opciós paraméterhez.
Protected methodAddTemplateXML
Form nézet template és az XML rekord előállítása.
Protected methodAlias2ClientName(String)
Az mező Alias azonosítója alapján visszaadja a kliens nevet.
Public methodStatic memberAlias2ClientName(IEnumerableRecroGridRGProperty, String)
Az mező Alias azonosítója alapján visszaadja a kliens nevet.
Public methodStatic memberClearCache
Clears the cache.
Protected methodColName2ClientName
Az oszlop neve alapján visszaadja a kliens nevet.
Public methodStatic memberCreate
Create a new instance of the RecroGrid class.
Public methodStatic memberCreateDataArray
Protected methodCreateDetailsHtml
Form nézet HTML kimenetének előállítása.
Public methodCreateHtmlFrame
Creates the RecroGrid in a web page is wrapped in HTML frame.
Protected methodCreateUserFilter
A felhasználó számára módosítható szűrő létrehozása.
Protected methodCreateUserSort
A lekérdezéshez használt rendezés létrehozása.
Protected methodGetDetailsXSLT
Form nézet ablak template előállítása.
Protected methodGetGridRec
Gets the RecroGrid record.
Protected methodGetKey
Visszaadja az adathoz tartozó kulcsot.
Protected methodGetPermissions
Az aktuális felhasználó jogosultságának lekérdezése a megadott paraméterekhez tartozó objektumhoz.
Public methodGetRec(IRGEntityKey)
Teljes rekord betöltése kulcs alapján, vagy új létrehozása és inicializálása.
Protected methodGetRec(IRGEntityKey, RecroGridRGServiceParams)
Teljes rekord betöltése kulcs alapján, vagy új létrehozása és inicializálása.
Protected methodGetRecPermissionA
Az aktuális felhasználó jogosultságának lekérdezése a megadott adatrekordhoz.
Protected methodGetRecPermissionId
/// Visszaadja az adatrekordban található PermissionId-t.
Public methodStatic memberGetRecroGridScriptReferences(HttpContext)
A RecroGrid használatához szükséges script referenciák.
Public methodStatic memberGetRecroGridScriptReferences(HttpContextBase)
A RecroGrid használatához szükséges script referenciák.
Protected methodGetXMLRec(Object, Object, Int32, RecroGridTemplateModeEnum)
Visszaadja a rekordot XML formátumban.
Protected methodGetXMLRec(RecroGridRGServiceParams, Object, Object, RecroGridTemplateModeEnum)
Protected methodCode exampleOnClientRecCustomize
A kliensnek küldendő rekord testreszabása.
Protected methodOnCreateClientRec
A kliensnek küldendő egy rekord létrehozása a lekérdezés eredménye alapján.
Protected methodOnCreateSkeleton
A RecroGrid HTML kimenetének létrehozása
Protected methodOnCustomFunctionA
A RecroGrid-hez kapcsolt egyedi funkció választása esetén kerül meghívásra.
Protected methodOnGetData
A paraméternek megfelelő adatok összegyűjtése.
Protected methodOnGetRGData
Adatok lekérdezésének indítása.
Protected methodOnPreCreateSkeleton
Skeleton létrehozása előtt.
Protected methodOnRGProcessInit
Egyedi inicializálás kliens callback esetén.
Protected methodSetFixFilterToRGState
A FixFilter-t elmenti a GridState-be.
Protected methodSetSort
Rendezés beállítása.
Top
See Also