Click or drag to resize

RecroGridGetDetailsXSLT Method

Form nézet ablak template előállítása.

Namespace:  Recrovit.RecroGridFramework
Assembly:  Recrovit.RecroGrid (in Recrovit.RecroGrid.dll) Version: 1.7.3
Syntax
C#
protected virtual string GetDetailsXSLT(
	Object dataRec,
	int permissionId,
	RecroGridTemplateModeEnum tMode,
	bool rgDefault = false
)

Parameters

dataRec
Type: SystemObject
The data record.
permissionId
Type: SystemInt32
The permission identifier.
tMode
Type: Recrovit.RecroGridFrameworkRecroGridTemplateModeEnum
The template mode.
rgDefault (Optional)
Type: SystemBoolean
Ha értéke true, akkor mindenképpen az alapértelmezett template készül, nem veszi figyelembe az egyedi beállításokat.

Return Value

Type: String
Template alap.
Remarks
A template az entitásban beállított paraméterek és a FormTemplate.xslt template alapján készül el. Egyedi template megadható az RGO_FormTemplate vagy az RGO_FormTemplateName opciós paraméterekben.
See Also