Click or drag to resize

RecroTrack Class

A RecroTrack egy független, önállóan is használható adatváltozás és verzió követő rendszer.
Inheritance Hierarchy

Namespace:  Recrovit.RecroGridFramework
Assembly:  Recrovit.RecroGrid (in Recrovit.RecroGrid.dll) Version: 1.7.3
Syntax
C#
public class RecroTrack : RecroTrackA, IDisposable

The RecroTrack type exposes the following members.

Constructors
  NameDescription
Public methodRecroTrack
Initializes a new instance of the RecroTrack class.
Top
Properties
  NameDescription
Public propertyStatic memberEnabled
Gets a value indicating whether this RecroTrack is enabled.
Public propertyFEPType
Gets or sets the type of the FEP.
Public propertyRGDataContext
Gets or sets the context.
(Inherited from RecroTrackA.)
Public propertyStatic memberRowVersionName
Gets the name of the row version.
Public propertyTransactionComment
Gets or sets the comment.
Public propertyTransactionName
Gets or sets the name of the transaction.
Public propertyUserId
Gets or sets the user identifier.
Public propertyUserName
Gets the name of the user from UserId.
Top
Methods
  NameDescription
Public methodStatic memberClearCache
Clears the cache.
Public methodExecuteUpdate
ha version == 0, akkor a version-t nem bántja ha version > 0, akkor a version=a megadott verzió ha version == null, akkor a version=version+1 pl. Dictionary<string, object> setParams = new Dictionary<string, object>(); setParams.Add("Quantity", 3); Dictionary<string, object> whereParams = new Dictionary<string, object>(); whereParams.Add("KszId", uj.KszId) this.Tracking.ExecuteUpdate(context, "lp_szmtetel", setParams, "lp_szmtetel.KszId=@KszId", whereParams);
Public methodStatic memberInit
RecroTrack globális beállítások inicializálása.
Public methodSaveChanges
ObjectContext SaveChanges végrehajtása, és a RecroTrack objektumok mentése.
(Overrides RecroTrackASaveChanges.)
Public methodStatic memberSaveChanges(IRGDataContext, String, String, String)
Az ObjectContext SaveChanges végrehajtása, és a RecroTrack objektumok mentése.
Top
Remarks

A RecroTrack_Table táblába fel kell venni azokat az entitásokat, amire működnie kell a történetnek. A [Keys] mezőbe többoszlopos kulcs esetén vesszővel elválasztott felsorolást kell megadni.

Ha a táblában szerepel RowVersion nevű oszlop (és az int típusú), akkor azt minden módosítás alkalmával növeli, illetve módosítás esetén figyeli az eredeti értéket és nem enged módosítani, ha az már változott.

web.config beállítások:

<Recrovit.RecroTrack>
  <setting name = "Enabled" serializeAs="String">
    <value>true</value>
  </setting>
  <setting name = "RowVersionName" serializeAs="String">
    <value>rowversion</value>
  </setting>
</Recrovit.RecroTrack>

ObjectContext használata esetén a RecroTrack_* táblákat tartalmaznia kell a modellnek.

More information.
See Also