Click or drag to resize

RecroGridGetPermissions Method

Az aktuális felhasználó jogosultságának lekérdezése a megadott paraméterekhez tartozó objektumhoz.

Namespace:  Recrovit.RecroGridFramework
Assembly:  Recrovit.RecroGrid (in Recrovit.RecroGrid.dll) Version: 1.7.3
Syntax
C#
protected virtual UserPermissions GetPermissions(
	string objectName,
	string objectKey = null,
	Object dataRec = null,
	Nullable<int> objectPermissionId = null
)

Parameters

objectName
Type: SystemString
Name of the object.
objectKey (Optional)
Type: SystemString
Az objektum azonosítója, vagy ha az objectName mezőszintű, akkor az objectName-hez tartozó ObjectPermissionId-t kell megadni, ha nincs megadva, akkor név alapján keresi a parent-et.
dataRec (Optional)
Type: SystemObject
The data record.
objectPermissionId (Optional)
Type: SystemNullableInt32
The object permission identifier.

Return Value

Type: UserPermissions
The Permissions.
See Also