Click or drag to resize

RecroGridDynTEntityGetRec Method (IRGEntityKey, RecroGridRGServiceParams)

Teljes rekord betöltése kulcs alapján, vagy új létrehozása és inicializálása.

Namespace:  Recrovit.RecroGridFramework
Assembly:  Recrovit.RecroGrid (in Recrovit.RecroGrid.dll) Version: 1.7.3
Syntax
C#
protected override Object GetRec(
	IRGEntityKey entityKey,
	RecroGridRGServiceParams param = null
)

Parameters

entityKey
Type: Recrovit.RecroGridFramework.DataIRGEntityKey
The key.
param (Optional)
Type: Recrovit.RecroGridFrameworkRecroGridRGServiceParams
A kliensről érkező paraméterek.

Return Value

Type: Object
A teljes rekord.
See Also