Click or drag to resize

RecroGridGridEntity Property

Az aktuális RecroGrid entitás beállításai.

Namespace:  Recrovit.RecroGridFramework
Assembly:  Recrovit.RecroGrid (in Recrovit.RecroGrid.dll) Version: 1.7.3
Syntax
C#
protected RecroGridRGEntity GridEntity { get; }

Property Value

Type: RecroGridRGEntity
The Entity.
See Also