Click or drag to resize

RecroGridRecroGridStylesheetsReferences Property

A RecroGrid használatához szükséges stílus referenciák.

Namespace:  Recrovit.RecroGridFramework
Assembly:  Recrovit.RecroGrid (in Recrovit.RecroGrid.dll) Version: 1.7.3
Syntax
C#
public static string RecroGridStylesheetsReferences { get; }

Property Value

Type: String
The RecroGrid stylesheets references.
Remarks
Szabványos <link> tag-ek, amit a HTML oldalon kell elhelyezni.
See Also