Click or drag to resize

RecroGridColName2ClientName Method

Az oszlop neve alapján visszaadja a kliens nevet.

Namespace:  Recrovit.RecroGridFramework
Assembly:  Recrovit.RecroGrid (in Recrovit.RecroGrid.dll) Version: 1.7.3
Syntax
C#
protected string ColName2ClientName(
	params string[] colNames
)

Parameters

colNames
Type: SystemString
Oszlopnevek felsorolása.

Return Value

Type: String
ClientName felsorolás vesszővel elválasztva.
See Also