Click or drag to resize

RecroGridETEntityOnUpdateRec Method

Az entitás módosítása vagy új felvitele.

Namespace:  Recrovit.RecroGridFramework
Assembly:  Recrovit.RecroGrid (in Recrovit.RecroGrid.dll) Version: 1.7.3
Syntax
C#
protected virtual bool OnUpdateRec(
	RecroTrack tracking,
	TEntity dataRec,
	RGClientParam param,
	RGUIMessages messages
)

Parameters

tracking
Type: Recrovit.RecroGridFrameworkRecroTrack
RecroTrack objektum és a context.
dataRec
Type: TEntity
Az aktuális entitás (adatrekord).
param
Type: Recrovit.RecroGridFrameworkRGClientParam
A kliensről érkező paraméterek.
messages
Type: Recrovit.RecroGridFrameworkRGUIMessages
A kliensnek küldendő üzenetek.

Return Value

Type: Boolean
true ha a módosítás sikerült, egyébként false.
Remarks
Alapértelmezés szerint ha az entitás megvalósította az IRecroGridUpdate interface-t, akkor a RecroGridUpdate(IRGDataContext, RGClientParam, RGUIMessages) metódusa is végrehajtásra kerül.
Examples
C#
protected override bool OnUpdateRec(RecroTrack tracking, Person dataRec, RGClientParam param, RGUIMessages messages)
{
  if (param.IsNewEntity)
  {
    //új felvitel egyéni kiegészítés
  }
  else
  {
    //módosítás egyéni kiegészítés
  }

  //IRecroGridUpdate végrehajtás
  if (!base.OnUpdateRec(tracking, dataRec, param, messages))
  {
    return false;
  }

  if (string.IsNullOrEmpty(dataRec.FirstName))
  {
    //mezőhöz kapcsolt hibaüzenet RecroDict szótárból
    messages.AddError(RecroDict.Get(this.RecroGridContext.HttpContext, "Person.Validation", "FirstName"), this.Alias2ClientName("FirstName"));
  }
  if (!ExternalValidation(dataRec))
  {
    messages.AddError("Egyéni dialog hibaüzenet!");
  }
  return messages.ErrorCount == 0;
}
See Also