Click or drag to resize

RecroGridRGPropertyForced Property

RGO_Forced opció kivezetése az egyszerűbb használathoz.

Namespace:  Recrovit.RecroGridFramework
Assembly:  Recrovit.RecroGrid (in Recrovit.RecroGrid.dll) Version: 1.7.3
Syntax
C#
public bool Forced { get; set; }

Property Value

Type: Boolean
true if forced; otherwise, false.
See Also