Click or drag to resize

RGProperty Properties

The RecroGridRGProperty type exposes the following members.

Properties
  NameDescription
Public propertyAlias
Az SQL kifejezéshez használt alias név. Ha nincsen megadva, akkor a rendszer generál.
Public propertyClientName
Az oszlop kliensoldalon használt neve.
Public propertyColName
Meghatározza az oszlop (EntityObject-Property) nevét, ami bekerül az SQL lekérdezésbe. A név lehet az EF logikai modell szerinti, akár több entitás távolságra lévő mező is. Ha a név ESQL: kezdetű, akkor a rendszer egy ESQL kifejezésnek veszi (EF6). Az ESQL:EntityBase. előtag használatával az ESQL típusú mező örökölhető az EntityBase azonos Alias mezőjéből.
Public propertyColNameLastPart
Gets the col name last part.
Public propertyColPos
Az oszlop pozíciója List nézetben. 0 esetén az oszlop nem jelenik meg.
Public propertyColTitle
A List nézetben megjelenő oszlop fejléce, illetve Form nézetben megjelenő mező neve. Az érték lehet RecroDict szótár elem is, ilyenkor <%%>Scope.StringId formátumban kell megadni.
Public propertyColWidth
Az oszlop szélessége List nézetben. 0 esetén automatikus.
Public propertyCssClass
RGO_CssClass opció kivezetése az egyszerűbb használathoz.
Public propertyDisableInheritance
RGO_DisableInheritance opció kivezetése az egyszerűbb használathoz.
Public propertyEditable
Meghatározza, hogy a mező szerkeszthető-e Form nézetben.
Public propertyEntityBase
Meghatározza, hogy a mező melyik entitáshoz kapcsolódik. A mező opciók és a ColTitle öröklődnek a kapcsolt entitás megfelelő Alias mezőjéből. Csak a külső mezőknél lehet és szabad megadni!
Public propertyEntityId
Entitás azonosítója.
Public propertyESQL
A ColName-ből csak az ESQL kifejezést adja meg
Public propertyForced
RGO_Forced opció kivezetése az egyszerűbb használathoz.
Public propertyForeignKey
Ha a mezőhöz tartozik RGO_ForeignKey akkor azt, egyébként ha a FormType != FormTypeEnum.Entity, akkor a megpróbálja a nevéből kiszedni táblanevet, és az olyan nevű Entitás mezőnél keresi a ForeignKey-t.
Public propertyFormPos
Meghatározza a mező pozícióját a Form nézeten.
Public propertyFormTab
Meghatározza, hogy a mező a Form nézet melyik lapján (tab) helyezkedjen el. 0 esetén a mező nem jelenik meg.
Public propertyFormType
Meghatározza a mező típusát Form nézetben és a szűrőben.
Public propertyIsDynamic
Gets or sets a value indicating whether this column is dynamic.
Public propertyIsESQL
ColName alapján meghatározza, hogy a mező ESQL kifejezés.
Public propertyIsJoin
Jelzi, hogy a mező külső RGO_InnerJoin vagy RGO_OuterJoin kapcsolatot igényel.
Public propertyIsKey
Meghatározza, hogy a mező egy kulcs az entitásban.
Public propertyListType
Meghatározza a mező típusát List nézetben.
Public propertyListTypeStr
Gets the ListType as string.
Public propertyOptions
Visszaadja a mezőhöz tartozó opciós beállításokat.
Public propertyPropertyComment
Fejlesztői/Adminisztrátori megjegyzés a mezőhöz.
Public propertyPropertyId
Gets or sets the property identifier.
Public propertyReadable
Meghatározza, hogy az oszlop megjelenhet-e List nézetben.
Public propertySort
RGO_Sort opció kivezetése az egyszerűbb használathoz.
Top
See Also