Click or drag to resize

RecroGridStylesheetsReferences Property

Stíluslapok az RGO_StyleSheetURLs opciós paraméterből.

Namespace:  Recrovit.RecroGridFramework
Assembly:  Recrovit.RecroGrid (in Recrovit.RecroGrid.dll) Version: 1.7.3
Syntax
C#
public string StylesheetsReferences { get; }

Property Value

Type: String
The style sheets references.
Remarks
Ha az RGO_StyleSheetURLs opciós paraméter definiálva van, akkor <link> tag-eket hoz létre, amit a HTML oldalon kell elhelyezni.
See Also