Click or drag to resize

RecroGridParentKey Property

A RecroGrid elemeinek parent kulcsa, ami automatikusan szűrés feltétel, új felvitelnél pedig kitöltésre kerül.

Namespace:  Recrovit.RecroGridFramework
Assembly:  Recrovit.RecroGrid (in Recrovit.RecroGrid.dll) Version: 1.7.3
Syntax
C#
protected virtual IRGEntityKey ParentKey { get; set; }

Property Value

Type: IRGEntityKey
The parent key.
See Also