Click or drag to resize

RecroGridDataColumns Property

A kiküldött adatok meghatározása ClientName azonosítóval

Namespace:  Recrovit.RecroGridFramework
Assembly:  Recrovit.RecroGrid (in Recrovit.RecroGrid.dll) Version: 1.7.3
Syntax
C#
public string[] DataColumns { get; }

Property Value

Type: String
The data columns.
See Also