Click or drag to resize

RecroGridDynTEntityOnDataExchange Method

Kliensről kapott adatok betöltése a rekordba.

Namespace:  Recrovit.RecroGridFramework
Assembly:  Recrovit.RecroGrid (in Recrovit.RecroGrid.dll) Version: 1.7.3
Syntax
C#
protected virtual void OnDataExchange(
	TEntity dataRec,
	Dictionary<string, Object> clientData,
	RGUIMessages messages
)

Parameters

dataRec
Type: TEntity
Eredeti adatrekord.
clientData
Type: System.Collections.GenericDictionaryString, Object
Kliensről kapott adatok.
messages
Type: Recrovit.RecroGridFrameworkRGUIMessages
A kliensnek küldendő üzenetek.
Remarks
A rendszer figyelembe veszi a jogosultságokat, és csak az engedélyezett mezők kerülnek felülírásra. A metódus a ParentKey-t is beállítja.
See Also