Click or drag to resize

RecroGridRGEntityNameVersion Property

Az Entitás nevének és verziójának konkatenálása "_" karakterrel

Namespace:  Recrovit.RecroGridFramework
Assembly:  Recrovit.RecroGrid (in Recrovit.RecroGrid.dll) Version: 1.7.3
Syntax
C#
public string NameVersion { get; }

Property Value

Type: String
The name and version.
See Also