Click or drag to resize

RecroGridClientColumns Property

A kliens számára elérhető oszlopokat és azok definícióját tartalmazza.

Namespace:  Recrovit.RecroGridFramework
Assembly:  Recrovit.RecroGrid (in Recrovit.RecroGrid.dll) Version: 1.7.3
Syntax
C#
public List<RecroGridColumnDefs> ClientColumns { get; }

Property Value

Type: ListRecroGridColumnDefs
The client columns.
See Also