Click or drag to resize

RecroGridRGEntityTitle Property

Az entitás GUI-n megjelenő nevének beállítása.

Namespace:  Recrovit.RecroGridFramework
Assembly:  Recrovit.RecroGrid (in Recrovit.RecroGrid.dll) Version: 1.7.3
Syntax
C#
public string Title { set; }

Property Value

Type: String
See Also