Click or drag to resize

RecroGridRGPropertyAlias Property

Az SQL kifejezéshez használt alias név. Ha nincsen megadva, akkor a rendszer generál.

Namespace:  Recrovit.RecroGridFramework
Assembly:  Recrovit.RecroGrid (in Recrovit.RecroGrid.dll) Version: 1.7.3
Syntax
C#
public string Alias { get; set; }

Property Value

Type: String
See Also