Click or drag to resize

RecroGridDynTEntity Class

RecroGrid alaposztály a nem adatbázisban tárolt adatok számára.
Inheritance Hierarchy

Namespace:  Recrovit.RecroGridFramework
Assembly:  Recrovit.RecroGrid (in Recrovit.RecroGrid.dll) Version: 1.7.3
Syntax
C#
public class RecroGridDyn<TEntity> : RecroGrid
where TEntity : class

Type Parameters

TEntity
The type of the entity.

The RecroGridDynTEntity type exposes the following members.

Constructors
  NameDescription
Public methodRecroGridDynTEntity
Initializes a new instance of the RecroGridDynTEntity class.
Top
Properties
  NameDescription
Public propertyClientColumns
A kliens számára elérhető oszlopokat és azok definícióját tartalmazza.
(Inherited from RecroGrid.)
Public propertyClientGridId
Visszaadja a RecroGrid kliensoldali azonosítóját.
(Inherited from RecroGrid.)
Public propertyCreateScript
Script a RecroGrid kliensoldali létrehozásához.
(Inherited from RecroGrid.)
Public propertyCssClass
Gets or sets the CSS class.
(Inherited from RecroGrid.)
Public propertyDataColumns
A kiküldött adatok meghatározása ClientName azonosítóval
(Inherited from RecroGrid.)
Public propertyFEPType
Gets the type of the FEP.
(Inherited from RecroGrid.)
Protected propertyFixFilter
Szerveroldalon futásidőben definiált szűrők.
(Inherited from RecroGrid.)
Protected propertyGridEntity
Az aktuális RecroGrid entitás beállításai.
(Inherited from RecroGrid.)
Protected propertyGridState
Az aktuális RecroGrid leírója.
(Inherited from RecroGrid.)
Protected propertyIsFEPQueue
Gets a value indicating whether this instance is FEP Queue.
(Inherited from RecroGrid.)
Public propertyItemsPerPage
Gets or sets the maximum of items per page.
(Inherited from RecroGrid.)
Protected propertyParentKey
A RecroGrid elemeinek parent kulcsa, ami automatikusan szűrés feltétel, új felvitelnél pedig kitöltésre kerül.
(Inherited from RecroGrid.)
Public propertyQueryPage
Gets or sets the query page.
(Inherited from RecroGrid.)
Public propertyQuerySkip
Gets or sets the query skip.
(Inherited from RecroGrid.)
Protected propertyRecroGridContext
Gets or sets the RecroGrid context.
(Inherited from RecroGrid.)
Protected propertyRGDataContext
Az aktuális RecroGrid alapértelmezett ObjectContext-je.
(Inherited from RecroGrid.)
Public propertyRGO_ControlState
A RecroGrid egyedi státusza tárolható. A paraméter minden művelet során utazik a kliens és szerver között.
(Inherited from RecroGrid.)
Public propertyRGO_CRUD
Gets or sets the CRUD.
(Inherited from RecroGrid.)
Public propertyRGO_InitParams
A RecroGrid egyedi inicializálásához megadható paraméter. A frissítés esetén a paraméter kliensoldalról is visszajön.
(Inherited from RecroGrid.)
Public propertyRGO_RecroSec
A RecroGrid-hez tartozó RGO_RecroSec opciós beállítás.
(Inherited from RecroGrid.)
Protected propertyRGOptions
Szótár az opciós beállítások részére.
(Inherited from RecroGrid.)
Protected propertyRGProperties
Az aktuális RecroGrid oszlopai.
(Inherited from RecroGrid.)
Protected propertyRGProperties4Filter
A szűrésben elérhető oszlopok.
(Inherited from RecroGrid.)
Protected propertyRGProperties4Form
A Form nézetben elérhető oszlopok.
(Inherited from RecroGrid.)
Protected propertyRGProperties4Rec
Az elérhető oszlopok XML rekord készítéshez.
(Inherited from RecroGrid.)
Protected propertySelectedColumns
A lekérdezésben szereplő oszlopok felsorolása.
(Inherited from RecroGrid.)
Protected propertySessionLanguage
Gets the session language.
(Inherited from RecroGrid.)
Public propertySkeleton
A RecroGrid HTML kimenete.
(Inherited from RecroGrid.)
Public propertyStylesheetsReferences
Stíluslapok az RGO_StyleSheetURLs opciós paraméterből.
(Inherited from RecroGrid.)
Public propertyTitle
Gets the title.
(Inherited from RecroGrid.)
Protected propertyUserFilter
Felületen beállított felhasználói szűrő.
(Inherited from RecroGrid.)
Protected propertyValidProperties
Gets the valid properties.
Top
Methods
  NameDescription
Protected methodAddPropertyXML
Form nézet template és az XML rekord egy elemének előállítása.
(Inherited from RecroGrid.)
Protected methodAddScriptURL
Script resource URL hozzáadása az RGO_ScriptURLs opciós paraméterhez.
(Inherited from RecroGrid.)
Protected methodAddStylesheetURL
Stylesheet resource URL hozzáadása az RGO_StyleSheetURLs opciós paraméterhez.
(Inherited from RecroGrid.)
Protected methodAddTemplateXML
Form nézet template és az XML rekord előállítása.
(Inherited from RecroGrid.)
Protected methodAlias2ClientName(String)
Az mező Alias azonosítója alapján visszaadja a kliens nevet.
(Inherited from RecroGrid.)
Protected methodColName2ClientName
Az oszlop neve alapján visszaadja a kliens nevet.
(Inherited from RecroGrid.)
Protected methodCreateDetailsHtml
Form nézet HTML kimenetének előállítása.
(Inherited from RecroGrid.)
Public methodCreateHtmlFrame
Creates the RecroGrid in a web page is wrapped in HTML frame.
(Inherited from RecroGrid.)
Protected methodCreateUserFilter
A felhasználó számára módosítható szűrő létrehozása.
(Overrides RecroGridCreateUserFilter(Object).)
Protected methodCreateUserSort
A lekérdezéshez használt rendezés létrehozása.
(Overrides RecroGridCreateUserSort(Int32).)
Protected methodGetDetailsXSLT
Form nézet ablak template előállítása.
(Inherited from RecroGrid.)
Protected methodGetEntityKey
Gets the entity key.
Protected methodGetGridRec
Gets the RecroGrid record.
(Inherited from RecroGrid.)
Protected methodGetKey
Visszaadja az adathoz tartozó kulcsot.
(Inherited from RecroGrid.)
Protected methodGetPermissions
Az aktuális felhasználó jogosultságának lekérdezése a megadott paraméterekhez tartozó objektumhoz.
(Inherited from RecroGrid.)
Public methodGetRec(IRGEntityKey)
Teljes rekord betöltése kulcs alapján, vagy új létrehozása és inicializálása.
(Inherited from RecroGrid.)
Protected methodGetRec(IRGEntityKey, RecroGridRGServiceParams)
Teljes rekord betöltése kulcs alapján, vagy új létrehozása és inicializálása.
(Overrides RecroGridGetRec(IRGEntityKey, RecroGridRGServiceParams).)
Protected methodGetRecPermission
Az aktuális felhasználó jogosultságának lekérdezése a megadott adatrekordhoz.
Protected methodGetRecPermissionA (Overrides RecroGridGetRecPermissionA(Object, NullableInt32).)
Protected methodGetRecPermissionId
/// Visszaadja az adatrekordban található PermissionId-t.
(Inherited from RecroGrid.)
Protected methodGetXMLRec(Object, Object, Int32, RecroGridTemplateModeEnum)
Visszaadja a rekordot XML formátumban.
(Inherited from RecroGrid.)
Protected methodGetXMLRec(RecroGridRGServiceParams, Object, Object, RecroGridTemplateModeEnum) (Inherited from RecroGrid.)
Protected methodCode exampleOnClientRecCustomize
A kliensnek küldendő rekord testreszabása.
(Inherited from RecroGrid.)
Protected methodOnCreateClientRec
A kliensnek küldendő egy rekord létrehozása a lekérdezés eredménye alapján.
(Inherited from RecroGrid.)
Protected methodOnCreateSkeleton
A RecroGrid HTML kimenetének létrehozása
(Inherited from RecroGrid.)
Protected methodOnCustomFunction
A RecroGrid-hez kapcsolt egyedi funkció választása esetén kerül meghívásra.
Protected methodOnCustomFunctionA (Overrides RecroGridOnCustomFunctionA(RecroTrack, Object, RecroGridCustomFunctionEventArgs, RGUIMessages).)
Protected methodOnDataExchange
Kliensről kapott adatok betöltése a rekordba.
Protected methodCode exampleOnDelete
Az entitás törlése.
Protected methodOnGetData
A paraméternek megfelelő adatok összegyűjtése.
(Inherited from RecroGrid.)
Protected methodOnGetDynamicPropertyValue
XML készítésénél az adat meghatározása futásidőben.
Protected methodOnGetRGData
Adatok lekérdezésének indítása.
(Inherited from RecroGrid.)
Protected methodCode exampleOnInitNewRec
Új felvitelnél az alapértelmezett értékek megadása.
Protected methodOnPreCreateSkeleton
Skeleton létrehozása előtt.
(Inherited from RecroGrid.)
Protected methodOnRGProcessInit
Egyedi inicializálás kliens callback esetén.
(Inherited from RecroGrid.)
Protected methodOnTransformDetails
Form nézet testreszabása.
Protected methodCode exampleOnUpdate
Az entitás módosítása vagy új felvitele.
Protected methodSetFixFilterToRGState
A FixFilter-t elmenti a GridState-be.
(Inherited from RecroGrid.)
Protected methodSetParentKey
Sets the parent key.
Protected methodSetSort
Rendezés beállítása.
(Inherited from RecroGrid.)
Top
See Also