Click or drag to resize

RecroGridRGEntityCategoryEnum Enumeration

RecroGrid category.

Namespace:  Recrovit.RecroGridFramework
Assembly:  Recrovit.RecroGrid (in Recrovit.RecroGrid.dll) Version: 1.7.3
Syntax
C#
public enum CategoryEnum
Members
  Member nameValueDescription
Invalid0 Invalid category. For internal use only.
EntityObject1 Entity class, generated by Entity framework.
CustomClass2 RecroGrid<TEntity> or from RecroGridDyn származtatott osztály, tipikusan szerveroldali programozott testreszabáshoz.
Enum3 Kódban definiált Enum típus.
ESQL4 Szótárként használható ESQL kifejezés, EF6 esetén. (Form nézetben, szűrőben, List nézetben)
NSQL5 Szótárként használható NSQL kifejezés, EF Core esetén. (Form nézetben, szűrőben, List nézetben)
See Also