Click or drag to resize

RecroGridRGPropertyDisableInheritance Property

RGO_DisableInheritance opció kivezetése az egyszerűbb használathoz.

Namespace:  Recrovit.RecroGridFramework
Assembly:  Recrovit.RecroGrid (in Recrovit.RecroGrid.dll) Version: 1.7.3
Syntax
C#
public bool DisableInheritance { get; set; }

Property Value

Type: Boolean
true if [disable inheritance]; otherwise, false.
See Also