Click or drag to resize

RecroGridRGCustomMenu Class

Egyéni menü RecroGrid toolbar és context menü használathoz.
Inheritance Hierarchy
SystemObject
  Recrovit.RecroGridFrameworkRecroGridRGCustomMenu

Namespace:  Recrovit.RecroGridFramework
Assembly:  Recrovit.RecroGrid (in Recrovit.RecroGrid.dll) Version: 1.7.3
Syntax
C#
public class RGCustomMenu

The RecroGridRGCustomMenu type exposes the following members.

Constructors
  NameDescription
Public methodRecroGridRGCustomMenu
Initializes a new instance of the RecroGridRGCustomMenu class.
Top
Properties
  NameDescription
Public propertyCssClass
Gets the CSS class.
Public propertyIcon
Gets the icon.
Public propertyItems
Gets the items.
Public propertyTarget
Gets the target.
Public propertyTitle
Gets the title.
Public propertyType
Gets the type.
Top
Methods
Remarks
A segédosztállyal létrehozott menüt az RGO_CustomMenu opciós paraméterbe kell beállítani. Icon használata esetén egy css class-t kell megadni, aminek hatására egy kiegészítő elem kerül a menüpont elé.
Examples
C#
RGCustomMenu menu = new RGCustomMenu();
menu.AddItem("Permission", "perm");
menu.AddItemGlobal("Custom", "custom");
menu.AddDivider();
menu.AddItem("menu1", "cmd-name", icon: "icon-css");
this.RGOptions["RGO_CustomMenu"] = menu;
See Also