Click or drag to resize

RecroGridRGPropertyPropertyComment Property

Fejlesztői/Adminisztrátori megjegyzés a mezőhöz.

Namespace:  Recrovit.RecroGridFramework
Assembly:  Recrovit.RecroGrid (in Recrovit.RecroGrid.dll) Version: 1.7.3
Syntax
C#
public string PropertyComment { get; set; }

Property Value

Type: String
See Also