Click or drag to resize

RecroGridGetKey Method

Visszaadja az adathoz tartozó kulcsot.

Namespace:  Recrovit.RecroGridFramework
Assembly:  Recrovit.RecroGrid (in Recrovit.RecroGrid.dll) Version: 1.7.3
Syntax
C#
protected virtual IRGEntityKey GetKey(
	Object dataRec,
	bool temporary = false
)

Parameters

dataRec
Type: SystemObject
The data record.
temporary (Optional)
Type: SystemBoolean
Ha false, akkor IsTemporary esetén null-t ad vissza.

Return Value

Type: IRGEntityKey
The Key.
Remarks
Ha dataRec nem EntityObject, akkor RecroGridRGEntity alapján megpróbálja előállítani a kulcsot.
See Also