Click or drag to resize

RecroGridOnCustomFunctionA Method

A RecroGrid-hez kapcsolt egyedi funkció választása esetén kerül meghívásra.

Namespace:  Recrovit.RecroGridFramework
Assembly:  Recrovit.RecroGrid (in Recrovit.RecroGrid.dll) Version: 1.7.3
Syntax
C#
protected virtual Task<bool> OnCustomFunctionA(
	RecroTrack tracking,
	ref Object dataRec,
	RecroGridCustomFunctionEventArgs args,
	RGUIMessages messages
)

Parameters

tracking
Type: Recrovit.RecroGridFrameworkRecroTrack
The tracking.
dataRec
Type: SystemObject
The data record.
args
Type: Recrovit.RecroGridFrameworkRecroGridCustomFunctionEventArgs
The RecroGridCustomFunctionEventArgs instance containing the event data.
messages
Type: Recrovit.RecroGridFrameworkRGUIMessages
A kliensnek küldendő üzenetek.

Return Value

Type: TaskBoolean
true ha a végrehajtás sikerül, egyébként false.
See Also