Click or drag to resize

RecroGridAddTemplateXML Method

Form nézet template és az XML rekord előállítása.

Namespace:  Recrovit.RecroGridFramework
Assembly:  Recrovit.RecroGrid (in Recrovit.RecroGrid.dll) Version: 1.7.3
Syntax
C#
protected virtual Dictionary<string, Object> AddTemplateXML(
	XmlElement rootElement,
	Object dataRec,
	int permissionId,
	RecroGridTemplateModeEnum tMode
)

Parameters

rootElement
Type: System.XmlXmlElement
The root element.
dataRec
Type: SystemObject
The data record.
permissionId
Type: SystemInt32
The permission identifier.
tMode
Type: Recrovit.RecroGridFrameworkRecroGridTemplateModeEnum
The template mode.

Return Value

Type: DictionaryString, Object
Beágyazott elemek
See Also