Click or drag to resize

RecroGridRGPropertyIsJoin Property

Jelzi, hogy a mező külső RGO_InnerJoin vagy RGO_OuterJoin kapcsolatot igényel.

Namespace:  Recrovit.RecroGridFramework
Assembly:  Recrovit.RecroGrid (in Recrovit.RecroGrid.dll) Version: 1.7.3
Syntax
C#
public bool IsJoin { get; }

Property Value

Type: Boolean
true ha van külső kapcsolat; egyébként, false.
See Also