Click or drag to resize

RecroGridDynTEntityOnInitNewRec Method

Új felvitelnél az alapértelmezett értékek megadása.

Namespace:  Recrovit.RecroGridFramework
Assembly:  Recrovit.RecroGrid (in Recrovit.RecroGrid.dll) Version: 1.7.3
Syntax
C#
protected virtual void OnInitNewRec(
	ref TEntity newRec,
	RecroGridRGServiceParams param
)

Parameters

newRec
Type: TEntity
The new record.
param
Type: Recrovit.RecroGridFrameworkRecroGridRGServiceParams
The parameter.
Remarks
Alapértelmezés szerint az entitás esetleges parent-hez kapcsolása, és ha az entitás megvalósította az IRecroGridInitNew interface-t, akkor a RecroGridInitNew(IRGDataContext, RGClientParam) metódusa is végrehajtásra kerül.
Examples
C#
protected override void OnInitNewRec(ref Person newRec, RGServiceParams param)
{
    //IRecroGridInitNew végrehajtás
    base.OnInitNewRec(ref newRec, param);
}
See Also