Click or drag to resize

RecroGridGetRecroGridScriptReferences Method (HttpContextBase)

A RecroGrid használatához szükséges script referenciák.

Namespace:  Recrovit.RecroGridFramework
Assembly:  Recrovit.RecroGrid (in Recrovit.RecroGrid.dll) Version: 1.7.3
Syntax
C#
public static string GetRecroGridScriptReferences(
	HttpContextBase httpContext
)

Parameters

httpContext
Type: System.WebHttpContextBase

[Missing <param name="httpContext"/> documentation for "M:Recrovit.RecroGridFramework.RecroGrid.GetRecroGridScriptReferences(System.Web.HttpContextBase)"]

Return Value

Type: String

[Missing <returns> documentation for "M:Recrovit.RecroGridFramework.RecroGrid.GetRecroGridScriptReferences(System.Web.HttpContextBase)"]

Remarks
Szabványos <script> tag-ek, amit a HTML oldalon kell elhelyezni.
See Also