Click or drag to resize

RecroGridGetRecPermissionId Method

/// Visszaadja az adatrekordban található PermissionId-t.

Namespace:  Recrovit.RecroGridFramework
Assembly:  Recrovit.RecroGrid (in Recrovit.RecroGrid.dll) Version: 1.7.3
Syntax
C#
protected virtual int GetRecPermissionId(
	Object dataRec,
	string objectKey = null
)

Parameters

dataRec
Type: SystemObject
The data record.
objectKey (Optional)
Type: SystemString

[Missing <param name="objectKey"/> documentation for "M:Recrovit.RecroGridFramework.RecroGrid.GetRecPermissionId(System.Object,System.String)"]

Return Value

Type: Int32
Ha az adatrekordban van ObjectPermissionId property, akkor annak értéke, egyébként 0.
See Also