Click or drag to resize

RecroGridCreateScript Property

Script a RecroGrid kliensoldali létrehozásához.

Namespace:  Recrovit.RecroGridFramework
Assembly:  Recrovit.RecroGrid (in Recrovit.RecroGrid.dll) Version: 1.7.3
Syntax
C#
public string CreateScript { get; }

Property Value

Type: String
The create script.
Remarks
Egy <script> tag-et hoz létre, amit a HTML oldalon kell elhelyezni, ezt tartalmazza az inicializáláshoz az adatokat a kliensoldalon.
See Also