Click or drag to resize

RecroGridRGPropertySort Property

RGO_Sort opció kivezetése az egyszerűbb használathoz.

Namespace:  Recrovit.RecroGridFramework
Assembly:  Recrovit.RecroGrid (in Recrovit.RecroGrid.dll) Version: 1.7.3
Syntax
C#
public int Sort { get; set; }

Property Value

Type: Int32
The sort.
See Also