Click or drag to resize

RecroGridAddPropertyXML Method

Form nézet template és az XML rekord egy elemének előállítása.

Namespace:  Recrovit.RecroGridFramework
Assembly:  Recrovit.RecroGrid (in Recrovit.RecroGrid.dll) Version: 1.7.3
Syntax
C#
protected virtual void AddPropertyXML(
	RGFormViewModel model,
	XmlElement rootElement
)

Parameters

model
Type: Recrovit.RecroGridFrameworkRGFormViewModel
The model.
rootElement
Type: System.XmlXmlElement
The root element.
See Also