Click or drag to resize

RecroGridRGEntityCategory Property

Meghatározza az Entitás kategóriáját.

Namespace:  Recrovit.RecroGridFramework
Assembly:  Recrovit.RecroGrid (in Recrovit.RecroGrid.dll) Version: 1.7.3
Syntax
C#
public RecroGridRGEntityCategoryEnum Category { get; }

Property Value

Type: RecroGridRGEntityCategoryEnum
See Also