Click or drag to resize

RecroGridDynTEntityOnTransformDetails Method

Form nézet testreszabása.

Namespace:  Recrovit.RecroGridFramework
Assembly:  Recrovit.RecroGrid (in Recrovit.RecroGrid.dll) Version: 1.7.3
Syntax
C#
protected virtual void OnTransformDetails(
	TEntity dataRec,
	List<RecroGridRGProperty> rgProperties
)

Parameters

dataRec
Type: TEntity
The data record.
rgProperties
Type: System.Collections.GenericListRecroGridRGProperty
The properties.
Remarks
Form nézet generálása előtt hívódik, az adatot és a hozzá kapcsolódó tulajdonságokat lehet megváltoztatni.
See Also