Click or drag to resize

RecroGridRGProperties Property

Az aktuális RecroGrid oszlopai.

Namespace:  Recrovit.RecroGridFramework
Assembly:  Recrovit.RecroGrid (in Recrovit.RecroGrid.dll) Version: 1.7.3
Syntax
C#
protected virtual List<RecroGridRGProperty> RGProperties { get; }

Property Value

Type: ListRecroGridRGProperty
Oszlopok és tulajdonságaik listája.
See Also