Click or drag to resize

RecroGridSelectedColumns Property

A lekérdezésben szereplő oszlopok felsorolása.

Namespace:  Recrovit.RecroGridFramework
Assembly:  Recrovit.RecroGrid (in Recrovit.RecroGrid.dll) Version: 1.7.3
Syntax
C#
protected IEnumerable<RecroGridRGProperty> SelectedColumns { get; }

Property Value

Type: IEnumerableRecroGridRGProperty
The selected columns.
See Also