Click or drag to resize

RecroGridRGFilterIsValid Method

Megvizsgálja, hogy van-e érvényes feltétel

Namespace:  Recrovit.RecroGridFramework
Assembly:  Recrovit.RecroGrid (in Recrovit.RecroGrid.dll) Version: 1.7.3
Syntax
C#
public bool IsValid(
	List<RecroGridRGProperty> rgProperties
)

Parameters

rgProperties
Type: System.Collections.GenericListRecroGridRGProperty
The RGProperties.

Return Value

Type: Boolean
true ha talált legalább egy érvényes szűrő feltételt, egyébként false.
See Also