Click or drag to resize

RecroTrackA Class

A RecroTrack egy független, önállóan is használható adatváltozás és verzió követő rendszer.
Inheritance Hierarchy

Namespace:  Recrovit.RecroGridFramework
Assembly:  Recrovit.RecroGrid (in Recrovit.RecroGrid.dll) Version: 1.7.3
Syntax
C#
public abstract class RecroTrackA

The RecroTrackA type exposes the following members.

Constructors
  NameDescription
Protected methodRecroTrackA
Initializes a new instance of the RecroTrackA class
Top
Properties
  NameDescription
Public propertyRGDataContext
Gets or sets the context.
Top
Methods
  NameDescription
Public methodSaveChanges
ObjectContext SaveChanges végrehajtása, és a RecroTrack objektumok mentése.
Top
See Also