Click or drag to resize

RecroGridRGFilterAdd Method (RecroGridRGFilterLogicalOperatorEnum, Int32, String, RecroGridRGFilterSQLOperatorEnum, Object)

Adds the specified condition.

Namespace:  Recrovit.RecroGridFramework
Assembly:  Recrovit.RecroGrid (in Recrovit.RecroGrid.dll) Version: 1.7.3
Syntax
C#
public void Add(
	RecroGridRGFilterLogicalOperatorEnum logicalOperator,
	int id,
	string colName,
	RecroGridRGFilterSQLOperatorEnum sqlOperator,
	params Object[] paramsArray
)

Parameters

logicalOperator
Type: Recrovit.RecroGridFrameworkRecroGridRGFilterLogicalOperatorEnum
The logical operator.
id
Type: SystemInt32
The identifier.
colName
Type: SystemString
Name of the column.
sqlOperator
Type: Recrovit.RecroGridFrameworkRecroGridRGFilterSQLOperatorEnum
The SQL operator.
paramsArray
Type: SystemObject
The parameter values to use for the filter.
Examples
C#
//Csak az aktuális felhasználó adatai
this.FixFilter.Add(this, RGFilter.LogicalOperatorEnum.And, "UserId", RGFilter.SQLOperatorEnum.Equal, RecroSec.GetCurrentUserId(rgContext.HttpContext));

//Külön szűrő objektum zárójelezett feltételhez
RGFilter user1 = new RGFilter();
user1.Add(this, RGFilter.LogicalOperatorEnum.Or, "FromUserId", RGFilter.SQLOperatorEnum.Equal, RecroSec.GetCurrentUserId(rgContext.HttpContext));
user1.AddAliasCol(this, RGFilter.LogicalOperatorEnum.Or, "ToUserID", RGFilter.SQLOperatorEnum.Equal, RecroSec.GetCurrentUserId(rgContext.HttpContext));
this.FixFilter.Add(RGFilter.LogicalOperatorEnum.And, user1);
See Also