Click or drag to resize

RecroGridRGEntityPermissionObjectName Property

A jogosultság ellenőrzésére használt név. Default: RGO_RecroSec opció, ha az nincs megadva, akkor az Entitás neve.

Namespace:  Recrovit.RecroGridFramework
Assembly:  Recrovit.RecroGrid (in Recrovit.RecroGrid.dll) Version: 1.7.3
Syntax
C#
public string PermissionObjectName { get; }

Property Value

Type: String
The name of the permission object.
See Also