Click or drag to resize

RecroGridRGO_InitParams Property

A RecroGrid egyedi inicializálásához megadható paraméter. A frissítés esetén a paraméter kliensoldalról is visszajön.

Namespace:  Recrovit.RecroGridFramework
Assembly:  Recrovit.RecroGrid (in Recrovit.RecroGrid.dll) Version: 1.7.3
Syntax
C#
public Object RGO_InitParams { get; set; }

Property Value

Type: Object
Serializálható object paraméter.
See Also