Click or drag to resize

RecroGridOnGetRGData Method

Adatok lekérdezésének indítása.

Namespace:  Recrovit.RecroGridFramework
Assembly:  Recrovit.RecroGrid (in Recrovit.RecroGrid.dll) Version: 1.7.3
Syntax
C#
protected virtual List<List<Object>> OnGetRGData(
	RecroGridRGGetDataParam param
)

Parameters

param
Type: Recrovit.RecroGridFrameworkRecroGridRGGetDataParam
The parameter.

Return Value

Type: ListListObject
A kliensnek küldendő objektum a teljes eredményről.
See Also