Click or drag to resize

RecroGridOnCreateClientRec Method

A kliensnek küldendő egy rekord létrehozása a lekérdezés eredménye alapján.

Namespace:  Recrovit.RecroGridFramework
Assembly:  Recrovit.RecroGrid (in Recrovit.RecroGrid.dll) Version: 1.7.3
Syntax
C#
protected virtual List<Object> OnCreateClientRec(
	RecroGridRGProperty[] rgs,
	int idx,
	IDataRecord dbDataRec,
	Object[] arrayRec
)

Parameters

rgs
Type: Recrovit.RecroGridFrameworkRecroGridRGProperty
A rekordban található objektumok típusának meghatározásához tartozó RecroGridRGProperty felsorolás.
idx
Type: SystemInt32
Az aktuális elem indexe a kliensnek küldendő listában.
dbDataRec
Type: System.DataIDataRecord
Adatrekord adatbázis lekérdezés esetén.
arrayRec
Type: SystemObject
Adatrekord egyedi adatkezelés esetén.

Return Value

Type: ListObject
A kliensnek küldendő objektum egy rekordja.
See Also