Click or drag to resize

RecroGridRGPropertyColTitle Property

A List nézetben megjelenő oszlop fejléce, illetve Form nézetben megjelenő mező neve. Az érték lehet RecroDict szótár elem is, ilyenkor <%%>Scope.StringId formátumban kell megadni.

Namespace:  Recrovit.RecroGridFramework
Assembly:  Recrovit.RecroGrid (in Recrovit.RecroGrid.dll) Version: 1.7.3
Syntax
C#
public string ColTitle { get; set; }

Property Value

Type: String
Remarks
A get helyett javasolt inkább a GetColTitle(HttpContext, IRGDataContext) használata.
See Also