Click or drag to resize

RecroGridOnGetData Method

A paraméternek megfelelő adatok összegyűjtése.

Namespace:  Recrovit.RecroGridFramework
Assembly:  Recrovit.RecroGrid (in Recrovit.RecroGrid.dll) Version: 1.7.3
Syntax
C#
protected virtual IEnumerable<Object> OnGetData(
	RecroGridRGGetDataParam param
)

Parameters

param
Type: Recrovit.RecroGridFrameworkRecroGridRGGetDataParam
The parameter.

Return Value

Type: IEnumerableObject
Az adatok.
See Also