Click or drag to resize

RecroGridRGPropertyForeignKey Property

Ha a mezőhöz tartozik RGO_ForeignKey akkor azt, egyébként ha a FormType != FormTypeEnum.Entity, akkor a megpróbálja a nevéből kiszedni táblanevet, és az olyan nevű Entitás mezőnél keresi a ForeignKey-t.

Namespace:  Recrovit.RecroGridFramework
Assembly:  Recrovit.RecroGrid (in Recrovit.RecroGrid.dll) Version: 1.7.3
Syntax
C#
public string[] ForeignKey { get; }

Property Value

Type: String
The foreign keys.
See Also