Click or drag to resize

RecroGridRGOptions Property

Szótár az opciós beállítások részére.

Namespace:  Recrovit.RecroGridFramework
Assembly:  Recrovit.RecroGrid (in Recrovit.RecroGrid.dll) Version: 1.7.3
Syntax
C#
protected Dictionary<string, Object> RGOptions { get; }

Property Value

Type: DictionaryString, Object
Szótár.
See Also