Click or drag to resize

RecroGridRGClientColumn Class

Segédosztály a kliensnek küldendő mező testreszabásához.
Inheritance Hierarchy
SystemObject
  Recrovit.RecroGridFrameworkRecroGridRGClientColumn

Namespace:  Recrovit.RecroGridFramework
Assembly:  Recrovit.RecroGrid (in Recrovit.RecroGrid.dll) Version: 1.7.3
Syntax
C#
public class RGClientColumn

The RecroGridRGClientColumn type exposes the following members.

Constructors
  NameDescription
Public methodRecroGridRGClientColumn
Initializes a new instance of the RecroGridRGClientColumn class.
Top
Properties
  NameDescription
Public propertyClientName
Az oszlop kliensoldalon használt neve.
Public propertyDbValue
Az adatbázisból kapott eredeti típusos érték.
Public propertyPermission
A mezőhöz tartozó jogosultság.
Public propertyProperty
Az mező típusának meghatározása.
Public propertyValue
A kliensnek küldendő érték. Formázatlan numerikus érték kivételével mindig string.
Top
See Also